Vaikų priežiūros organizavimas mokyklose karantino metu

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-443 „Dėl vaikų priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino metu“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo   2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ karantino metu ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, įvertinus visas kitas vaiko (-ų) priežiūros galimybes namuose.

Tėvai (įtėviai, globėjai ar rūpintojai) užpildo  prašymo formą (Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A11-443 „Dėl vaikų priežiūros organizavimo Kretingos rajono savivaldybės mokyklose karantino metu“ priedas) dėl šios paslaugos poreikio, kartu pateikdami darbdavio pažymą dėl darbuotojo būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Elektroniniu parašu pasirašytas arba skenuotas prašymas su priedais teikiamas Švietimo skyriui el. paštu lina.jadenkuviene@kretinga.lt, prieš tai susipažinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ reikalavimais.

Švietimo skyrius, kartu su prašyme nurodytos prieš karantiną lankytos ugdymo įstaigos direktoriumi, per 1 d. d. išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl vaiko priežiūros paslaugos teikimo. Ugdymo įstaiga, pagal poreikį, su tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais) pasirašo papildomą susitarimą prie mokymo sutarties dėl vaiko priežiūros organizavimo karantino laikotarpiu.

Informacija vaikų priežiūros klausimais teikiama prieš karantiną lankytoje ugdymo įstaigoje ir Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriuje tel. (8 445) 78 937, el. p. lina.jadenkuviene@kretinga.lt. Prašymo formą galite rasti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus bei kiekvienos ikimokyklinį ugdymą teikiančios švietimo įstaigos interneto svetainėse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content