Projektas

Ilgai stebėjau vieną žmogų:
Jisai stovėjo ir šypsojos.
Gatve važiavo, ėjo žmonės,
O jis stovėjo ir šypsojos.

——————————————

Nejučiom ir aš ėmiau šypsotis.
Nuostabu! Jūs pabandykit:
Vidur dienos sustokit gatvėj ir lyg niekur nieko šypsokitės.
Be galo gera.

(Justinas Marcinkevičius „Šypsena gatvėje“ )

Paskutinė šių mokslo metų užduotis mokiniams buvo sukurti šypseną. Ir tas šypsenas dovanojame Jums visiems. Nenustokit šypsotis. Tegu Jus visą vasarą lydi šypsena!

Mokytojos Renata ir Sigutė