LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

Skaičiuojant trisdešimt metų…

Trisdešimt metų po sausio 13-osios įvykių – tai daug ar mažai? Ką tos nakties įvykiai reiškia jų liudininkams? O ką ši data reiškia mokiniui, gimusiam jau laisvoje Lietuvoje? Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Sausio 13-osios įvykiai parodė Lietuvos žmonių savanorišką susitelkimą, meilę Tėvynei, artimui, įrodė, kad grėsmingas priešas nublanksta prieš tikėjimą šviesiu rytojumi.

Toliau skaityti „LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS“

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content