LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

Skaičiuojant trisdešimt metų…

Trisdešimt metų po sausio 13-osios įvykių – tai daug ar mažai? Ką tos nakties įvykiai reiškia jų liudininkams? O ką ši data reiškia mokiniui, gimusiam jau laisvoje Lietuvoje? Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Sausio 13-osios įvykiai parodė Lietuvos žmonių savanorišką susitelkimą, meilę Tėvynei, artimui, įrodė, kad grėsmingas priešas nublanksta prieš tikėjimą šviesiu rytojumi.

Mūsų mokyklos mokiniai šią atmintiną dieną paminėjo, aktyviai dalyvaudami pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Šiais mokslo metais 8.00 val. ryto namuose uždegėme žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Pirmos pamokos metu žiūrėjome dokumentinį filmą apie žuvusią Laisvės Gynėją Loretą Asanavičiūtę. Per istorijos pamokas, klasės valandėles prisiminėme 1991 m. sausio įvykius, virtualiai lankėmės LRT mediatekos puslapiuose „Neužmiršti“, „Mūsų laisvė užaugo“, domėjomės ten sukaupta gausia filmuota dokumentine medžiaga, liudininkų prisiminimais, nuotraukomis, piešiniais.

Kas mes būtume be tos vieningos, laisvės trokštančios tautos, apgynusios Nepriklausomybę ir pasipriešinusios agresoriui. Kas mes būtume? Ir ar būtume išvis?

 

Istorijos mokytoja Audronė Končienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content