Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nuo 2018 m.  mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • Įsigytos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga 1–4 kl.,  5-8 kl.
  • Naudojami projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ svetainės „Vedlys“ pamokų veiklų aprašai.
  • Dalijamasi patirtimi su kitų mokyklų mokytojais apie gamtos ir technologinių mokslų priemonių panaudojimą pamokose ir veiklose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – gauta gamtos ir technologinių mokslų priemonių,  kompiuteriai,  planšetiniai kompiuteriai.

Mūsų mokykla į projektą įsitraukė 2018 m. Projektas bus vykdomas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Trylika Kretingos savivaldybės mokyklų dalyvauja projekte, kurio metu buvo nupirktos priemonės 1-4 klasių mokiniams.  Aštuonių  mokyklų 5-8 klasės aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų mokymui reikalingomis priemonėmis ir įranga. Visoms  savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms perduota  690 planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Bendra projekto vertė Kretingos savivaldybėje  216 331,06 eurų iš jų 211 503,28 eurų  Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 4827,78 eurų iš valstybės biudžeto

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Nuoroda    https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content