Informacija dėl atostogų

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr.V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr.V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos mokinių rudens atostogų datos.

Mokinių atostogos prasidės lapkričio 3 d., į mokyklą mokiniai grįžta lapkričio 10 d. 

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content