Reikalingi darbuotojai

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Baublių skyriuje 1 (vienu) etatu

Reikalavimai:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
    • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
    • turėti ne mažiau kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
    • lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;

Toliau skaityti „Reikalingi darbuotojai“

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content