Direktoriaus metinės veiklos ataskaitos

Gerb. mokyklos bendruomenės nariai,

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.V-279, skelbiu savo 2019 metų veiklos ataskaitą.

2019 m veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita