Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai: 1 dalis 2 dalis 2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai: 1 dalis 2 dalis 2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai: 1 dalis 2 dalis 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Ataskaitų rinkinys 2017 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys: Aiškinamasis raštas Ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys: Aiškinamasis raštas Ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo mėn. 31 d. duomenimis:

Aiškinamasis raštas

f2_S

f2_V

finansinė būklė

VSAFAS finansinė atskaitomybė už 2016 m.

Ataskaitos ->

VSAFAS finansinė atskaitomybė už 2016 m. II ketv.

Ataskaitos ->

 

VSAFAS finansinė atskaitomybė už 2016 m. I ketv.

Ataskaitos ->