Laisvos darbo vietos

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. reikalingas  ikimokyklinio ugdymo mokytojas Baublių skyriuje.

Darbo krūvis: 1,34 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija (kvalifikacija turi atitikti darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais keliamus reikalavimus).
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d Lietuvos Respublikos
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198, kuris priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo.
Pretendentai į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

  1. Gyvenimo aprašymą.
    3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopiją.
    4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  2. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

 Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Kretingos g. 21, 97210 Jokūbavo k., Kretingos r. arba elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt  (nuskenuotus ir pasirašytus) iki 2022 m. spalio 27 d.

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. spalio 28 d., apie laiką ir vietą pretendentai bus informuoti telefonu.

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

 

 

 

Archyvas

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content