Tolerancijos diena

Šiemet Tarptautinė komisija pakvietė visas Lietuvos mokyklas prisijungti prie pilietinės akcijos Tolerancijos švyturys. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą ieškantiems saugaus kranto,  o švyturio spinduliai –  viltis, pagalba pasiklydusiems jūroje.

Mūsų mokykla prisijungė prie šios akcijos. Mokinių tarybos mokiniai ir jų koordinatorė R. Varinauskė iš spalvotų popieriaus lapų „pastatė“ švyturį, kuriame mums šviečia visų klasių užrašyti, nupiešti Tolerancijos švyturio vilties ir pagalbos spinduliai. Prie švyturio susirinkę mokiniai kalbėjo apie toleranciją, atsakinėjo į klausimus buvo apdovanoti tolerancijos diplomais ir saldžiais prizais.

Visą mokyklos bendruomenę mokinių taryba kvietė ateiti SKIRTINGAIS BATAIS ir tolerancijos dieną įprasminti šūkiu „AŠ ESU TOLERANTIŠKAS…“. Mokinių tarybos atstovai matavo klasių toleranciją metrais (skaičiavo kiek mokinių, mokytojų, mokyklos darbuotojų atėjo skirtingais batais). Galime didžiuotis, kad  didžioji dauguma  mokinių, mokytojų ir darbuotojų prisijungė prie šios iniciatyvos ir atėjo skirtingais batais.

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
mokinių tarybos veiklos koordinatorė
Rima Varinauskė

               

Rajoninis rusų kalbos projektas „Mokomės bendraudami. Ko mokomės mokykloje?“

Mūsų mokyklos komanda, septintokė Milana Martyšina, aštuntokai Diana Cirtautaitė, Aironas Paulikas, Dangiras Rimkus, Beatričia Sabaliauskaitė ir Titas Vilimas, dalyvavo rajoninio rusų kalbos  projekto „Mokomės bendraudami. Ko mokomės mokykloje?“ renginyje. Projektas jau 19 metus keliauja iš vienos rajono mokyklos į kitą. Praėjusiais mokslo metais 11– os mokyklų komandas priėmė mūsų mokykla. Šiais mokslo metais važiavome į Kretingos rajono Salantų gimnaziją. Už šauniai paruoštą namų darbą, puikiai atliktas  renginio užduotis komanda buvo apdovanota net dviem padėkos raštais ir saldžiais prizais.

Rusų kalbos mokytoja Aldona Petrulienė

Svetainė kuriama…

Senoji svetainė pasiekiama adresu:               www.astulginskiomokykla.lt