Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Elektroninio pašto adresas

1.

Alma Aleksandravičienė

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

alma.aleksandraviciene@astulginskiomokykla.lt

 

2.

Nomeda Domarkaitė-Budrienė

užsienio kalbos (anglų) mokytoja

nomeda.domarkaitebudriene@astulginskiomokykla.lt

 

3.

Kornelija Čiuželytė-Bernotienė

meninio ugdymo mokytoja

kornelija.ciuzelytebernotiene@astulginskiomokykla.lt

 

4.

Irena Grabienė

dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

irena.grabiene@astulginskiomokykla.lt

 

5.

Virginija Kaunienė

mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

virginija.kauniene@astulginskiomokykla.lt

 

6.

Veronika Kauliuvienė

biologijos mokytoja

veronika.kauliuviene@astulginskiomokykla.lt

 

7.

Alvadorija Keblytė

pradinio ugdymo mokytoja

alvadorija.keblyte@astulginskiomokykla.lt

 

8.

Jūratė Kiškienė

šokio mokytoja

jurate.kiskiene@astulginskiomokykla.lt

 

9.

Audronė Končienė

istorijos, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos mokytoja

audrone.konciene@astulginskiomokykla.lt

 

10.

Jolanta Kontrimaitė-Biuso

dorinio ugdymo (tikybos)mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja (Baublių sk.)

jolanta.kontrimaitebiuso@astulginskiomokykla.lt

 

11.

Loreta Koženiauskienė

lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (rusų) mokytoja

loretakozeniauskiene@astulginskiomokykla.lt

 

12.

Nadežda Kvedarienė

dorinio ugdymo (tikybos)mokytoja

nadezda.kvedariene@astulginskiomokykla.lt

 

13.

Sigutė Latakaitė

technologijų mokytoja

sigute.latakaite@astulginskiomokykla.lt

 

14.

Inga Litvaitė

logopedė, specialioji pedagogė

inga.litvaite@astulginskiomokykla.lt

 

15.

Edmundas Narkus

geografijos mokytojas

edmundas.narkus@astulginskiomokykla.lt

 

16.

Renata Rusteikienė

dailės mokytoja

renata.rusteikiene@astulginskiomokykla.lt

 

17.

Asta Sabaliauskienė

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Baublių sk.)

asta.sabaliauskiene@astulginskiomokykla.lt

 

18.

Daiva Sajauskienė

pradinio ugdymo mokytoja

daiva.sajauskiene@astulginskiomokykla.lt

 

19.

Aldona Sendrauskienė

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

aldona.sendrauskiene@astulginskiomokykla.lt

 

20.

Rita Stančienė

socialinė pedagogė

rita.stanciene@astulginskiomokykla.lt

 

21.

Roma Stanienė

mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Baublių sk.)

roma.staniene@astulginskiomokykla.lt

 

22.

Felicija Stramilaitė

neformaliojo švietimo mokytoja

felicija.stramilaite@astulginskiomokykla.lt

 

23.

Rima Stuopelienė

fizikos, chemijos, gamtos pažinimo, ekonomikos ir verslumo mokytoja

rima.stuopeliene@astulginskiomokykla.lt

 

24.

Ramunė Šleinienė

pradinio ugdymo mokytoja

ramune.sleiniene@astulginskiomokykla.lt

 

25.

Nida Vaitiekienė

pradinio ugdymo mokytoja

nida.vaitiekeine@astulginskiomokykla.lt

 

26.

Kęstutis Valiukas

fizinio ugdymo, matematikos mokytojas

kestutis.valiukas@astulginskiomokykla.lt

 

27.

Rita Valiukienė

muzikos mokytoja

rita.valiukiene@astulginskiomokykla.lt

 

28.

Rima Varinauskė

lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių technologijų mokytoja

rima.varinauske@astulginskiomokykla.lt

 

29.

Asta Žemaitienė

matematikos mokytoja

asta.zemaitiene@astulginskiomokykla.lt

 

30.

Robertas Žeimys

pradinio ugdymo mokytojas (Baublių sk.)

robertas.zeimys@astulginskiomokykla.lt

 

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content