Mokytojai

Nr.Vardas, PavardėMokomasis dalykas
1Alma Aleksandravičienėmokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2Sandra Beržinienėsoc. pedagogė (vaiko auginimo atostogose)
3Nomeda Domarkaitė-Budrienėužsienio kalbos (anglų) vyr.  mokytoja
4Aistė Gabrytėneformaliojo švietimo mokytoja
5Irena Grabienėdorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
6Veronika Kauliuvienėbiologijos mokytoja metodininkė
7Virginija Kaunienėmokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
8Alvadorija Keblytėpradinio ugdymo mokytoja
9Jūratė Kiškienėšokio vyr. mokytoja
10Audronė Končienėistorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
11Loreta Koženiauskienėlietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
12Sigutė Latakaitėtechnologijų mokytoja metodininkė
13Rasa Mineikienėinformacinių technologijų  mokytoja metodininkė
14Edmundas Narkusgeografijos vyr. mokytojas
15Irmantas Patackasdorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytojas
16Deimantė Paulėspec. pedagogė, logopedė
17Aldona Petrulienėužsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė
18Renata Rusteikienėdailės vyr. mokytoja
19Daiva Sajauskienėpradinio ugdymo mokytoja metodininkė
20Ramunė Šleinienėpradinio ugdymo mokytoja
21Rima Stuopelienėfizikos, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir žmogaus , vyr. mokytoja, chemijos mokytoja
22Nida Vaitiekienėpradinio ugdymo mokytoja
23Kęstutis Valiukasmatematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas
24Rita Valiukienėmuzikos mokytoja metodininkė
25Rima Varinauskėlietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė