Mokytojai

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas
1 Alma Aleksandravičienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2 Nomeda Domarkaitė-Budrienė užsienio kalbos (anglų) vyr.  mokytoja
3 Irena Grabienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
4 Veronika Kauliuvienė biologijos mokytoja metodininkė
5 Virginija Kaunienė mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
6 Alvadorija Keblytė  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
7 Jūratė Kiškienė šokio vyr. mokytoja
8 Audronė Končienė istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
9 Loreta Koženiauskienė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
10 Sigutė Latakaitė technologijų mokytoja metodininkė
11 Viktorija Lukauskienė spec. pedagogė, logopedė
12 Loreta Mangarovienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
13 Rasa Mineikienė informacinių technologijų, matematikos  mokytoja metodininkė
14 Edmundas Narkus geografijos vyr. mokytojas
15 Irmantas Patackas dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytojas
16 Aldona Petrulienė užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė
17 Renata Rusteikienė dailės vyr. mokytoja
18 Daiva Sajauskienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
19 Ramunė Šleinienė pradinio ugdymo mokytoja
20 Rita Stančienė soc. pedagogė
21 Rima Stuopelienė fizikos, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir žmogaus , vyr. mokytoja, chemijos mokytoja
22 Nida Vaitiekienė pradinio ugdymo mokytoja
23 Kęstutis Valiukas matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas
24 Rita Valiukienė muzikos mokytoja metodininkė
25 Rima Varinauskė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė