Mokytojai

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas
1 Alma Aleksandravičienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2 Nomeda Domarkaitė-Budrienė užsienio kalbos (anglų) vyr.  mokytoja
3 Irena Grabienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
4 Veronika Kauliuvienė biologijos mokytoja metodininkė
5 Virginija Kaunienė mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
6 Alvadorija Keblytė  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
7 Jūratė Kiškienė šokio vyr. mokytoja
8 Audronė Končienė istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
9 Loreta Koženiauskienė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
10 Sigutė Latakaitė technologijų mokytoja metodininkė
11 Viktorija Lukauskienė spec. pedagogė, logopedė
12 Loreta Mangarovienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
13 Rasa Mineikienė informacinių technologijų, matematikos  mokytoja metodininkė
14 Edmundas Narkus geografijos vyr. mokytojas
15 Irmantas Patackas dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytojas
16 Renata Rusteikienė dailės vyr. mokytoja
17 Daiva Sajauskienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
18 Ramunė Šleinienė pradinio ugdymo mokytoja
19 Rita Stančienė soc. pedagogė
20 Rima Stuopelienė fizikos, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir žmogaus , vyr. mokytoja, chemijos mokytoja
21 Nida Vaitiekienė pradinio ugdymo mokytoja
22 Kęstutis Valiukas matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas
23 Rita Valiukienė muzikos mokytoja metodininkė
24 Rima Varinauskė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė