Mokytojai

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas
1 Alma Aleksandravičienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2 Nomeda Domarkaitė-Budrienė užsienio kalbos (anglų) vyr.  mokytoja
3 Irena Grabienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
4 Veronika Kauliuvienė biologijos mokytoja metodininkė
5 Virginija Kaunienė mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
6 Alvadorija Keblytė  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
7 Jūratė Kiškienė šokio vyr. mokytoja
8 Audronė Končienė istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
9 Loreta Koženiauskienė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
10 Sigutė Latakaitė technologijų mokytoja metodininkė
11 Loreta Mangarovienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
12 Rasa Mineikienė informacinių technologijų, matematikos  mokytoja metodininkė
13 Edmundas Narkus geografijos vyr. mokytojas
14 Irmantas Patackas dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytojas
15 Renata Rusteikienė dailės vyr. mokytoja
16 Daiva Sajauskienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
17 Ramunė Šleinienė pradinio ugdymo mokytoja
18 Rita Stančienė soc. pedagogė, mokytoja metodininkė
19 Rima Stuopelienė fizikos, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir žmogaus , vyr. mokytoja, chemijos mokytoja
20 Nida Vaitiekienė pradinio ugdymo mokytoja
21 Kęstutis Valiukas matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas
22 Rita Valiukienė muzikos mokytoja metodininkė
23 Rima Varinauskė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja 
     
English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content