Mokytojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2023-2024 M. M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1. Alma Aleksandravičienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą alma.aleksandraviciene@astulginskiomokykla.lt
2. Nomeda Domarkaitė-Budrienė užsienio kalbos (anglų) mokytoja nomeda.domarkaitebudriene@astulginskiomokykla.lt
3. Karolina Čiuželytė-Bernotienė meninio ugdymo mokytoja karolina.ciuzelytebernotiene@astulginskiomokykla.lt
4. Virginija Kaunienė mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą virginija.kauniene@astulginskiomokykla.lt
5. Kęstutis Kaulius biologijos mokytojas kestutis.kaulius@astulginskiomokykla.lt
6. Alvadorija Keblytė pradinio ugdymo mokytoja alvadorija.keblyte@astulginskiomokykla.lt
7. Jūratė Kiškienė šokio mokytoja jurate.kiskiene@astulginskiomokykla.lt
8. Audronė Končienė istorijos, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos mokytoja audrone.konciene@astulginskiomokykla.lt
9. Loreta Koženiauskienė lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (rusų) mokytoja loreta.kozeniauskiene@astulginskiomokykla.lt
10. Nadežda Kvedarienė dorinio ugdymo (tikybos)mokytoja nadezda.kvedariene@astulginskiomokykla.lt
11. Sigutė Latakaitė technologijų mokytoja sigute.latakaite@astulginskiomokykla.lt
12. Inga Litvaitė logopedė, specialioji pedagogė inga.litvaite@astulginskiomokykla.lt
13. Edmundas Narkus geografijos mokytojas edmundas.narkus@astulginskiomokykla.lt
14. Renata Rusteikienė dailės mokytoja renata.rusteikiene@astulginskiomokykla.lt
15. Asta Sabaliauskienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Baublių sk.) asta.sabaliauskiene@astulginskiomokykla.lt
16. Daiva Sajauskienė pradinio ugdymo mokytoja daiva.sajauskiene@astulginskiomokykla.lt
17. Aldona Sendrauskienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą aldona.sendrauskiene@astulginskiomokykla.lt
18. Rita Stančienė socialinė pedagogė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja rita.stanciene@astulginskiomokykla.lt
19. Rima Stuopelienė fizikos, chemijos, gamtos mokslų, ekonomikos ir verslumo mokytoja rima.stuopeliene@astulginskiomokykla.lt
20. Ramunė Šleinienė pradinio ugdymo mokytoja ramune.sleiniene@astulginskiomokykla.lt
21. Nida Vaitiekienė pradinio ugdymo mokytoja nida.vaitiekeine@astulginskiomokykla.lt
22. Kęstutis Valiukas fizinio ugdymo, matematikos mokytojas kestutis.valiukas@astulginskiomokykla.lt
23. Rita Valiukienė muzikos mokytoja rita.valiukiene@astulginskiomokykla.lt
24. Rima Varinauskė lietuvių kalbos ir literatūros, informatikos mokytoja rima.varinauske@astulginskiomokykla.lt
25. Eglė Valužienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą (Baublių sk.) egle.valuziene@astulginskiomokykla.lt
26. Asta Žemaitienė matematikos mokytoja asta.zemaitiene@astulginskiomokykla.lt
27. Robertas Žeimys pradinio ugdymo mokytojas (Baublių sk.) robertas.zeimys@astulginskiomokykla.lt

 

English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content