Savivaldos institucijos

Mokyklos taryba

Ramunė Daukantė – pirmininkė;
Oksana Bertulienė – pavaduotoja;
Daiva Gliožerienė – narė;
Rita Valiukienė – mokytoja metodinkė, narė;
Rima Stuopelienė – vyr mokytoja, narė;
Nomeda Domarkaitė-Budirenė – vyr. mokytoja, narė;
Romas Jašinskas – 9 klasės mokinys, narys;
Virginija Matuizaitė – 8 klasės mokinė, narė;
Rusnė Mažionytė – 7 klasės mokinė, narė.