Savivaldos institucijos

Mokyklos taryba

Rima Varinauskė– pirmininkė;

Daiva Gliožerienė – narė;

Skaistė Stančienė – narė;

Živilė Markutė – Armalienė – narė;

Kęstutis Valiukas – vyr. mokytojas, narys;

Alvadorija Keblytė – mokytoja metodininkė, narė;

Diana Cirtautaitė – 9 klasės mokinė, narė;

Vilija Kariznė – 7 klasės mokinė, narė;

Evelina Tirevičiūtė – 10 klasės mokinė, narė.