Vadovai

 

Lidija Šiškienė

Mokyklos direktorė
Tel.:8-445 49710; mob.: 8-618 26422
el.p. lidija.siskiene@astulginskiomokykla.lt
Darbotvarkė
Išsilavinimas:
1982 m. baigė Vilniaus Universiteto filologijos fakultetą ir įgijo prancūzų kalbos dėstytojo kvalifikaciją.
2004 m. baigė Šiaulių Universiteto socialinių mokslų fakulteto vadybos ir verslo administravimo krypties vadybos studijų programą ir įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Ingrida Razutienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel.: 8 445 49710;
el.p. ingrida.razutiene@astulginskiomokykla.lt

Išsilavinimas:

2016 m. –  KTU  magistro diplomas
Viešosios politikos ir administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
2013 m. – ŠU bakalauro diplomas
Specialiosios pedagogikos studijų programos edukologijos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija.