Vadovai

Lidija Šiškienė

Mokyklos direktorė
Tel.:8-445 49710; mob.: 8-618 26422
el.p. lidija.siskiene@astulginskiomokykla.lt
Darbotvarkė
Išsilavinimas:
1982 m. baigė Vilniaus Universiteto filologijos fakultetą ir įgijo prancūzų kalbos dėstytojo kvalifikaciją.
2004 m. baigė Šiaulių Universiteto socialinių mokslų fakulteto vadybos ir verslo administravimo krypties vadybos studijų programą ir įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Julija Mačiukienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel.: 8 445 49710; mob.: 8 612 12142
el.p. julija.maciukiene@astulginskiomokykla.lt

Išsilavinimas:
1982 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo specialybę.