Veikos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 •  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 •  kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 •  kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 •  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 •  kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
English EN Lietuvių kalba LT
Skip to content